Mere idræt

Vi skal som kommune styrke det kommunale idrætsliv meget, meget mere. Vi skal være en aktiv medspiller – ikke initiativtager. Som aktiv medspiller gælder det om, at få idrætten på landkortet og aktiviteterne skal komme nedefra.

Det er intet dårligt at sige om idræt, tværtimod giver det glade borgere, sammenhold, netværk socialt som professionelt, masser af færdigheder til børn og unge, der senere i livet giver færdigheder, øget liv- og sundhedskvalitet.

Rudersdal skal på landkortet, som attraktiv kommune for familier, værested for unge og en ”First Mover” kommune for foreningslivet, hvor frivillighed- og civilsamfund er i fokus. Og så skal vi have et Neuro Rehabiliterings Center hvor vi hjælper de hjerner der er syge.