Hop til indhold

 Forud for kommunalvalget den 21. November 2017

Liberal  Alliance er selvfølgelig enige i, at målsætningen om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ultimo 2020 skal opfyldes og at økonomiaftalen ligeledes skal overholdes. Stor ros til forvaltningen og medarbejderne for godt arbejde gennem alle 4 år.
Det er uforståeligt, at der blev fremlagt besparelsesforslag til reduktion af formiddags- & eftermiddagsmad og naturoplevelser for børn i vore institutioner samt beskæring af hjemmehjælp og rengøring hos vore ældre medborgere – Fokus på kerneydelserne og når disse er betalt, skal overskud naturligvis betales tilbage til borgerne i form af lavere skatter.

Jeg har været et smut tilbage i mine budgettaler for 2014, 2015, 2016 og 2017.

Jeg har siden min indtræden i kommunalbestyrelse i 2014 igen og igen talt om kerneydelser – og det fortsætter jeg med.

Vi har sagt det mange gange før og siger det igen!

Det er på tide, at vi politikere tør prioritere hvad der er ”need to have ” og ”nice to have”.

Liberal Alliance mener som udgangspunkt, at før end Børne- & skoleområdet samt Social- & sundhedsområdet beskæres, skal alle øvrige områder gennemgås først. Så lad os nu droppe grønthøsteren.

Grundskyldspromillen skal sættes ned ! Kommunens boligejere er blevet det nye slagtekvæg med galopperende skattestigninger og stigningstakten skal afbødes med en løbende reduktion af grundskyldspromillen.

Tæring efter næring er et sund princip og med dette in mente er det vigtigere en nogensinde før, at finde ind til de kommunale kerneydelser og sikre indhold og kvalitet af disse. Vi skal koncentrerer alle kræfter på at få det bedste ud af de mange penge, der fortsat betales af Rudersdals borgere og så skal vi huske at det handler om nærhed til borgeren om at skabe nærhed og sammenhæng.

Udover kerneydelser er der 3 vigtige ord frihed, nærhed og nærvær. Disse 3 ord dækker i væsentlighed hvorfor jeg står her i dag.

Frihed, pengene skal følge borgeren. Det synes vi i Liberal Alliance vi skal prøve at indføre Rudersdal Kommune.

I kommunalt regi sniger systemerne sig ind over alt. Børneinstitutioner, skoler og ældrepleje styres fra centralt hold men maskinel tilgang til alt. Det er stort set umuligt at få lov til at tale mand til mand med en kommunal ansat. Det skal ske via internettet. Skolerne er først og fremmest styret efter tider, bemandingsplaner og nationale læringsmål. Ingen skal bilde mig ind, at pasnings- og undervisningsmål er de samme i Rudersdal kommune som i alle andre kommuner. Lad os sætte skoler og institutionerne fri. Lad dem indrette sig efter den særlige demografi, de læringsmål og metoder, der passer sig for Rudersdal. I Liberal Alliance ser vi gerne mange flere fri- & selvejende institutioner.

Jeg vil tale skat – lidt skat, men først og fremmest med fokus på, dels hvordan vi anvender pengene, dels hvordan vi i kommunen prioriterer. 

I runde tal betaler borgerne i Rudersdal ca 4,6 mia. dkr. i skat. Indenfor meget kort tid er det beløb, der sendes til andre kommuner ca. 1,5 mia. dkr. Betaling af andre kommuners regninger er altså det største ressortområde i Rudersdal kommunes budget. Alligevel synes det som om ingen interesserer sig for lige præcis dette. 1,5 mia. dkr. svarer i runde tal til, at hver borger, ung som gammel, betaler ca. 25.000 dkr. årligt i skat til formål, ingen kan redegøre præcist for. Jeg siger ikke, det er uretfærdigt, men hvis jeg var borgmester, ville jeg interessere mig voldsomt for denne udgift og jeg ville kæmpe for, at beløbet blev mindre samt at gennemsigtigheden med, hvor pengene forsvinder hen, større.

Ejendomsbeskatning – I øjeblikket betaler en grundejer i Rudersdal kommune måske 20 gange så meget i ejendomsskat som den tilsvarende grundejer på f.eks. Bornholm. Om ti år er dette forholdstal formodentligt fordoblet til 40 gange så meget. Hvorfor ?

Ja, sjovt nok er ejendomsvurderingen højest i de områder, hvor også friværdien er højest. Folk i Rudersdal kommer altså i høj grad til at betale skat af deres opsparing – ikke af deres gevinst.

Ejendomspriserne i Rudersdal ligger fortsat under værdien for 10 år siden !

Faktisk er der så galt, at vi nu begynder af se, at Rudersdal må afskrive tilgodehavender på pensionisters lån til betaling af ejendomsskat fordi ejendommenes salgspris ikke kan dække lånene. Og pensionisterne i Rudersdal kommune har lån for op imod 600 mio. dkr ! Nok om skat.

Nærhed. Nærhed mellem Kommune og borgerne. Nærhed mellem borgerne indbyrdes. Nærhed i kommunale beslutninger. Nærhed til skole, pasningsordninger og idrætsforeninger. Nærhed i sundhedssektoren. Ja, jeg kunne blive ved. Jeg tror ikke jeg er meget anderledes end de fleste andre, når jeg siger at jeg ved de fleste større personlige beslutninger ønsker mig den personlige kontakt. Det kan gælde skole, pasning, sundhedsspørgsmål, økonomi, skat osv.

Det gælder også i den generelle kommunale ageren. Er jeg den eneste, der har en oplevelse af, at den offentlige sektor forsvinder længere og længere ind i en virtuel og digitaliseret verden ?

Nærhed er ikke i min verden at man holder f.eks. Rudersdal-dialogmøder på tidspunkter, hvor alle er på arbejde, det er jo helt gak-gak. I den verden, hvor jeg kommer fra, bruger vi store kræfter på at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan få vores kunder i tale.

Alt for mange gange har vi oplevet at afstanden mellem de folkevalgte og borgerne bliver længere og længere. Jeg tænker anderledes. Som folkevalgt har vi et ansvar for at nå ud til borgerne og inddrage dem i beslutninger. Rudersdals borgere er nemlig både dygtige, veluddannede og kritiske borgere, og som gerne tager del i demokratiet, hvis de får lov!

Web-cast og podcast er efter min opfattelse også gode eksempler på, hvordan Kommunal-bestyrelsens arbejde kunne bæres ud til borgerne og gøres mere nærværende. Møderne optages allerede og står det til Liberal Alliance, ville podcast blive etableret i morgen.

Jeg vil arbejde hårdt for at kommunikationen mellem borgere og politikere bliver lettere. Jeg ved, at vore borgere kan bidrage til at gøre denne kommune både mere attraktiv og mere velfungerende..

Nærhed er i høj grad også prioritering. Prioriteres skal alle vores hovedfunktioner indenfor pasning, pleje og uddannelse. Dette er de tre kommunale hovedopgaver. Kun de, der arbejder med de tre faggrupper kan drive disse til et topniveau, men stod det til Liberal Alliance, skulle der i samarbejde med de ansvarlige på alle niveauer defineres et ambitionsmål om målbar topklasse.

Det er et spørgsmål om ledelse, motivation, inspiration og et arbejdsmiljø i samme topklasse som målsætningen. Kommunen bliver aldrig bedre end de medarbejdere, vi har til at løse opgaverne.

Vi skal have fokus på det kommunale arbejdsmiljø. Kommunen har et uforløst potientiale i glade, sunde og friske medarbejdere. Derfor gælder det om at få sygefraværet nedbragt. Et fravær der ligger langt over ¨landsgennemsnittet. Det er medarbejderne der er ”kommunen” så CSR-arbejdet skal løftes og tages ind i kommunalbestyrelsen.

Tag nu f.eks. skoleområdet. Alt for længe har vi måtte se til, at forældre går forgæves med deres henvendelser til kommunen om dårligt drevne skoler. Vi har oplevet massiv fraflytning af børn fra folkeskoleområdet på visse af vores skoler. Det er utroligt ærgerligt. Vi skal lytte og vi skal lære af borgernes adfærd og vi skal komme dem i møde før de ikke alene flytter deres børn, men også flytter selv!

Vi er en bo-kommune skriver borgmesteren hvert år og det har han gjort i rigtigt mange år, men vi har også et erhvervsliv og vi har erhvervsområder. Det er fint at være en bo-kommune, hvad der så end ligger præcist i dette udsagn, men vi er også nødt til at skabe en helt anden form for nærhed til det erhvervsliv, som trods alt fortsat har sin rolle at spille i kommunen.

Ligesom boligprisernes deroute i Rudersdal sammenlignet med vore naboer, hensygner også vores erhvervsområder med manglende fornyelse og aktivitet. Kommunen kan og skal selvfølgelig ikke drive erhvervsvirksomheder (selv om man i flere og flere tilfælde er godt på vej og det skal stoppes), men kommunen kan sagtens fungere som bindeled i et erhvervsliv, der har rigeligt at gøre med at holde skruen i vandet. 

Der er behov for re-vitalisering og der er måske også generelt behov for nytænkning og input udefra.

Står det til Liberal Alliance, ville vi få etableret et stærkt samarbejde til det lokale erhvervsliv og jeg ville måske særligt begynde at bedrive lidt adfærdsforskning. Jeg tror det er utroligt vigtigt, at vi begynder at kigge fremad – ikke kun hvad angår budget og demografi, men også i forhold til at blive lidt klogere på, hvordan fremtidens unge vil arbejde og bo. Jeg er sikker på at vi i fremtiden vil se øget konkurrence kommunerne imellem og det er ingen given ting, at Rudersdals styrkepositioner forbliver uændrede. 

Nærvær – Her kommer vi til det rigtigt svære. Nu er vi ovre i de bløde og meget vanskeligt målbare værdier. Nærvær er ikke bare noget, kommunen kan stille til rådighed. Nærvær er noget, vi alle må levere, både de 54.000 borgere i kommunen og de ca. 5.000 ansatte.

Engang for ikke så mange årtier siden arbejdede de fleste mere eller mindre i det område, der i dag ville være indenfor kommunegrænsen. I dag pendler kommunens borgere til arbejde i andre kommuner og det samme gælder i stor stil kommunens ansatte. Vi møder som borgere således meget sjældent kommunens ansatte og det samme gælder selvfølgelig den anden vej rundt.

Elisabeth Ildal,

Medlem af Kommunalbestyrelsen Liberal Alliance

 

 

 

 

 

 

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!