Skip to content

Budgettale 2018-2021 Rudersdal Kommune

Liberal Alliance’s budgettale 2.

ALT GODT KAN BLIVE BEDRE.

Lad os med det samme slå fast, at uanset alle gode, politiske intentioner fra skiftende regeringer, så er den samlede skattebetaling i Rudersdal kun gået en vej – op ! At påstå andet er og bliver noget sludder.

Jeg ville ønske, jeg kunne gøre noget ved det, men det tror jeg ikke, jeg kan.

Hvad vi til gengæld kan gøre noget ved, og det vil vi i Liberal Alliance rigtigt gerne – er at arbejde med, hvordan pengene bliver brugt.

Langt den største udgift i Rudersdal Kommune er betaling af udligning, altså betaling til andre kommuner. I den aktuelle budgetfremskrivning forventer vi i 2021 at skulle betale astronomiske 1 milliard 750 millioner til landets øvrige kommuner. Jeg siger ikke det er uretfærdigt, men hvis jeg havde været Borgmester og siddet i bestyrelsen for KL, der laver disse økonomiaftaler, så skal jeg love for, at jeg havde været synlig i debatten.

Den samlede konklusion er jo, at til trods for flere hundrede millioner i øgede skattebetalinger fra kommunens borgere, så er der ikke en krone tilbage til egne serviceforbedringer – ikke en krone !

Får vi ikke flere penge at bruge af, så må vi prøve at bruge dem, vi har, klogere.

Heldigvis rummer Rudersdal Kommune rigtigt mange kompetencer som vi skal opmærksomt skal bringe i spil, det være sig borgere som kommunen. Kan vi få disse bragt i spil er jeg overbevist om, at vi fortsat har et kæmpe uudnyttet potentiale.

Det kræver dialog med borgerne – det kræver gennemsigtighed i kommunens gøren og laden – det kræver, at kommunens tusindvis af medarbejdere har et arbejdsmiljø, der giver mod på tilværelsen og lyst til at gå på arbejde ved at de vises tillid. Dertil kræver det, at vi får prioriteret, hvad der er vigtigt for det brede flertal af borgerne og hvad der kun har marginal interesse og som dermed kan overgå til foreningslivet eller måske privat virksomhed ?

I Liberal Alliance har vi prioriterer vi Børn- og ældre først, selvejende skoler, god service, frit valg og et idræts- og kulturliv med selvbestemmelse og hvor kommunen er medspiller.

Helt konkret arbejder vi for

• Skatter og afgifter skal sænkes, stigende grundskyld og

• Rengøring hos de ældre hver 2. uge
• Kortere skoledage
• Bevarelse af dagplejen
• Bevar de røde baner ved Skovlyskolen

• Multibane i Vedbæk
• Holtehal 3
• Rundkørsel ved Nærum Ungdomsgaard

Vi vil som tidligere år arbejde for mere gennemsigtighed i kommunen, støtte op om at søge det bedst mulige arbejdsmiljø og så selvfølgelig ikke modsætte os, at et ansvarligt budget bliver vedtaget.

Tallene er mere eller mindre givet – Det er hvordan vi faktisk forvalter kommunens husholdningspenge, der er det interessante.

Liberal Alliance indleverer den 6. september sine ændringsforslag til budget 2018-21.

Vedbæk den 30. august 2017
Elisabeth lldal, Gruppeformand

EL-valgplakat-17-30 8 17-VER-1 (3)

%d bloggers like this: