Hop til indhold

Four years ago to day, I picked up a small Fiat 500C in Silkeborg and was happily ignorant of what 10 days later would hit me.

Today four years ago, I picked up a small Fiat 500C in Silkeborg and was happily ignorant of what 10 days later would hit me.

Sitting in a nice sunshine on the sunshine lake.

Four years ago, I was healthy, happy and came to myself after 6 months of easier crisis.

In October 2012, I became a graduate candidate for the municipal elections in 2013. Only in November were we going to Australia to visit our daughter who studied at James Cook University in Townswille.

We never came when a hole in the retina hit my husband who had to be urgently operated. It went pretty much, but not quite well – it actually became a mess.

It was December and our youngest son woke up one morning and could not move one foot. Just 18 years old and 2 pcs. Discopyright was a reality. Operated acute 19. December. Then we came through it during the Christmas holidays.

Sunday, January 13, 2013, the disaster struck. My husband got a huge blood clot directly in the heart and I had to drive with him as the medical officer found that with the symptoms described, nothing came up on his monitor, seek your own doctor tomorrow.

It was just before and almost, but we did that too.

So today, four years ago, we had a whim, everyone was fresh after 14 days of holiday in France and we drove to Silkeborg in my Volvo that I had sold to pick up a Fiat 500C.

On the way back we ate dinner in Nybrorg, the sun shining, the sky blue, life was good.

When we got home from the vacation in France, a letter from a neurologist at Glostrup Hospital called me to call on June 20, 2013. I was actually really happy thinking that nothing was in my way with my arms and shoulder, Since I first had to come on the 20th.

So with the new Fiat I drove fresh to Glostrup on June 20th, 2013. At 11 o’clock I had time.

When I got up to the department, Nastaran Bavani was standing in the hallway, as my doctor called.

She seemed happy and said I just had to sneak into her office, we have a big surprise today?

Then came the hid, a giant one, Parkinson’s, no f……no. I do not have Parkinson’s, it’s an old man’s disease where you shake.

Where have I become smarter since that day? Parkinsons is a crszy one, with so many Faces!.

I asked for the prospects, cold facts on the table. She said I should be in medical treatment immediately with preventive medicine and thought that I would be able to keep myself healthy for 4-6 years.

Now it’s 4 years. Today, I have a better level of functioning than 4 years ago and get a minimum of medication. Medicine developed in 1967. It 50 years ago.

I was shaken sitting on a bench in the sunshine in front of Glostrup for an hour. Chronic incurable sick! Parkinson’s … NO WAY!

Still not feeling sick! FLEXJOB, NO THANKS! I still work as always, fits my stuff and much more.

Got in the Fiat, drove around for 2 hours with the kalechen down and thought, what now. After 2 hours I stopped in a parking lot and rang my husband. It was June and the exam time for all three children. They first received the message in July after their exam was finished.

That’s what makes me feel the most, that my closest one must also fight. A match that can not be won on the long run, no matter what.

There are good and bad days, but I never go down the road – you are grateful to wake up every morning.

We agreed to keep the cards close to the body and not say too many. Secondly, there was a municipal election in November 2013, and partly no-one knows.

It took me almost 3 years to accept the state of things and tell it publicly.

I have f ……. Parkinson’s and at the same time I hate it and where do I just want the best of the life I’ve been given.

I have chosen the positive way, Fighting back, moving on. Parkinson’s an appendix to me, I’m not an appendix to Parkinson’s.

The first 3 years I practiced at the fairies. 2-3 times a week, the same and the same. Behind me a sweet elderly lady, hardly included. She also trained the same and the same. It did not help a stick.

Afterwards I have taken the spoon in the other hand and found out that cycling and boxing is a good combination for me. Hard and heavy training for the big muscles. I belong to the 33% who do not shake, but instead get stiff muscles.

May and will myself got my good mood back last year when I publicly announced that I am Parkinson’s, new experiences, new people, new friends for life, new tasks, new interests and I have actively gone into the struggle for a Cure for Parkinson’s, with all that implies – you will hear about it in the upcoming blogs.

————————–Dansk————-

I dag for fire år siden, hentede jeg en lille Fiat 500C i Silkeborg og var lykkelig uvidende om, hvad der 10 dage senere skulle ramme mig.

Sidder i et dejligt solskin på solskinsøen.

For fire år siden var Jeg frisk, lykkelig og kommet til mig selv efter 6 måneders lettere krise.

I oktober 2012 blev jeg spidskandidat til kommunevalget i 2013. Først i november skulle vi rejse til Australien for at besøge vores datter, der studerede på James Cook Universitet i Townswille. 

Vi kom aldrig afsted, da et hul i nethinden ramte min mand som måtte opereres akut. Det gik nogenlunde, men ikke helt godt – det blev faktisk noget skidt. 

Det blev er december og vores yngste søn vågnede en morgen og kunne ikke bevæge den ene fod. Lige fyldt 18 år og 2 stk. diskopolaps var en realitet. Opereret akut 19. December. Så kom vi gennem det i juleferien.

Søndag den 13. Januar 2013 ramte katastrofen. Min mand fik en kæmpe blodprop direkte i hjertet og jeg måtte selv køre med ham, da lægevagten kom frem til, at med de symptomer der blev beskrevet, kom der ikke noget op på hans skærm, søg egen læge i morgen.

Det var lige før og næsten, men den klarede vi så også.

Så i dag for fire år siden havde vi sundet os, alle var friske efter 14 dages dejlig ferie i Frankrig og vi kørte til Silkeborg i min Volvo som jeg havde solgt, for at hente en Fiat 500C. 

På tilbagevejen spiste vi frokost i Nybrorg, solen skinnende, himlen blå, livet var godt.

Da vi kom hjem fra ferien i Frankrig lå der et brev fra en neurolog på Glostrup Hospital, at jeg skulle komme til samtale den 20. Juni 2013. Jeg var faktisk rigtig glad, tænkte at der intet var i vejen med min arm og skulder, siden jeg først skulle komme den 20.

Så med den nye Fiat kørte jeg frisk til Glostrup den 20. Juni 2013. Klokken 11 Havde jeg tid.
Da jeg kom op på afdelingen stod Nastaran Bavani, som min læge hedder ude på gangen.

Hun virkede glad og sagde jeg lige skulle smutte ind på hendes kontor, vi har en stor overraskelse i dag?

Så kom mavepusteren, en giga stor en, Parkinsons, nej fandme nej. Jeg har ikke Parkinsons, det jo en gammelmands sygdom hvor man ryster.

Hvor er jeg siden den dag blevet klogere.
Jeg bad om udsigterne, kolde facts på bordet. Hun sagde jeg skulle i medicinsk behandling straks med forebyggende medicin og mente man ville kunne holde mig helt frisk 4-6 år. 

Nu er der gået 4 år. Jeg har i dag et bedre funktionsniveau end for 4 år siden og får et minimum af medicin. Medicin der er udviklet i 1967. Det 50 år siden.

Jeg var rystet, sad på en bænk i solskinnet foran Glostrup i en time. Kronisk uhelbredelig syg! Parkinsons…NO WAY!

Føler mig stadig ikke syg! FLEXJOB, NEJ TAK! Jeg arbejder stadig som altid, passer mine ting og meget mere.

Kom i Fiat’en, kørte rundt i 2 timer med kalechen nede og tænkte, hvad nu. Efter 2 timer stoppede jeg på en p-plads og ringede til min mand. Det var juni måned og eksamenstid for alle de tre børn. De fik først beskeden i juli måned efter deres eksamen var færdige.

Det er det der nager mig mest, at mine nærmeste også skal slås med. En kamp der ikke kan vindes på den lange bane, uanset hvad.

Der er gode og dårlige dage, men jeg går aldrig ned af den vej – man bliver taknemmelig for at vågne hver morgen.

Vi blev enige om at holde kortene tæt til kroppen og ikke sige det til for mange. Dels var der kommunevalget i november 2013 og dels kommer det jo ikke nogen ved.

Det tog mig næsten 3 år at acceptere tingenes tilstand og fortælle det offentligt.

Jeg har f……. Parkinsons og på samme tid, hvor jeg hader det og hvor vil jeg bare have det bedste ud af det liv, jeg er blevet givet.

Jeg har valgt den positive vej, Fighting back, moving on. Parkinson er et appendiks til mig, jeg er ikke et appendiks til Parkinson.

De første 3 år trænede jeg hos fysserne. 2-3 gange om ugen, det samme og det samme. Bag mig en sød ældre dame, hårdt medtaget. Hun trænede også det samme og det samme. Det hjalp ikke en pind. 

Jeg har efterfølgende selv taget skeen i den anden hånd og fundet ud af, at cykling og boksning er en god kombi for mig. Hård og tung træning for de store muskler. Jeg tilhører de 33% der ikke ryster, men i stedet får stive muskler. 

Kan og vil selv, fik mit gode humør tilbage sidste år, da jeg offentligt meldte ud, at jeg er Parkinsonramt, ny oplevelser, nye mennesker, ny venner for livet, nye opgaver, nye interesser og jeg er aktivt gået ind i kampen for en kur mod Parkinsons, med alt hvad det indebærer – det hører I om i de kommende blog’s 

.

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Public Speaker, Attorney of Law, , Founder of Cure4Parkinson, Cure4parkinsonEvent, DJ RadioParkes, Citycounsil Rudersdal.