Hop til indhold

Island

I’m in DJ Vilborg’s kitchen in Iceland.
The time is 7.32, here we are two hours after the time in Denmark. I’ve been here for a long time, answered mails, edited website and sent sentences to Kathleen at the World Parkinson Coalition in New York.

As I sit and mess with the website, my thoughts fly around in my head, which is a wild year. After three years of almost silence, I was announced last year that I’m affected by Parkinson’s disease so far, in the good way.

Keep up with much, Unity Walk, Cycling, WPC in Portland, Montebello, The Book Global Faces with my story in, appeared before Christmas in New York.

I founded Cure4Parkinson, became DJ at RadioParkies, founded a boxing club, drove my first bicycle race and the wildest, named world blogs for the next 3 years for the World Parkinson Congress Kyoto 2019. That far!

All this can not be in a blog, so it’s dashed.

Right now I’m wearing bicycle clothes in the kitchen with DJ Vilborg from RadioParkies with whom I live. DJ Chrissy and Andre from Belgium also came yesterday. Andy arrives on Thursday.

People with Parkinson’s in every way that I feel a great cohesion with. A feeling that is hard to describe.

Later today we go and RadioParkies Unity Walk in Reykjavik. Tomorrow Wednesday we will send a joint radio broadcast with 4 Dj’s in 4 languages, Danish time at. 22 and Icelandic time at. 20th

I am so grateful for meeting so many new exciting people, especially internationally.

I can and will myself! Parkinson’s is one

Appendix to me, I’m not an appendix to Parkinson’s, I have control.

I’m lucky, despite the first symptoms in 2006, but so many others do not have it as easy as I do. Parkinsson’s is a chronic incurable disgusting disease with many faces. Parkinson’s is not an old man’s disease where you shake.

Parkinson’s affects a great many under 50 years. I was only 45 years old when the first symptoms showed up. Parkinson’s is something so disgusting with shaking, stiffness, difficulty in swallowing, involuntary movements, impaired vision, stomach problems, depression, muscle pain, freezing, slowness, shifting doctors and major side effects of medicine that were further developed in 1967. And progression continues regardless of what, There is no healing, neither for me.

Medicine that has 50 years on the bag, with major side effects, too strong for me, so I try alternatives, but of course get medicine.

Of course, my bike is here with Iceland. It is a very nice acquaintance, hard and tired some day, but replaces medicine. It is for me along with boxing faith, hope and love. The way to stay healthy, a better level of functioning and less medicine and I believe in exercise is medicine, 100%.

On my trip, the rear shift on my bike has got a little pressure 16, but it will be fixed at 10 o’clock so I can go on the Icelandic roads.

We put the bicycle in the car, pick up Chrissy and others at their hotel and flip out and swim a trip and return with a small letter about Unity Walk Island.

One life, getting the best out of it!

———————Dansk version——————

Jeg sidder i Vilborgs køkken på Island. 

Klokken er 7.32, her er vi to timer efter tiden i Danmark. Jeg har siddet her længe, besvaret mails, redigerer hjemmeside og sendt sætninger til Kathleen hos World Parkinson Coalition i New York.

Mens jeg sidder og roder med hjemmesiden flyver tankerne rundt i mit hovedet, sikke et vildt år, der er gået. Efter tre år i nærmest tavshed, fik jeg sidste år offentliggjort, at jeg er ramt af Parkinson, indtil videre, på den gode måde. 

Hold op der er hændt meget, Unity Walk, Cykling, WPC i Portland, Montebello, Bogen Global Faces med min historie i, udkom før jul i New York. 

Jeg stiftede Cure4Parkinson, blev DJ på RadioParkies, stiftede en bokseklub, kørt mit første cykelløb og det vildeste, udnævnt til verdensblogger de næste 3 år for World Parkinson Congress Kyoto 2019. Det så vidt! 

Alt dette kan ikke være i en blog, så det kommer drypvis.

Lige nu sidder jeg iført cykeltøj i køkkenet med DJ Vilborg fra RadioParkies som jeg bor hos. DJ Chrissy og Andre fra Belgien kom også i går. Andy ankommer torsdag.

Mennesker med Parkinson´s på hver vores måde som jeg føler en stor samhørighed med. En følelse der er svært at beskrive. 

Senere i dag går vi og RadioParkies Unity Walk inde i Reykjavik. I morgen onsdag sender vi en fælles radioudsendelse med 4 Dj´s på 4 sprog, dansk tid kl. 22 og islandsk tid kl. 20. 

Jeg er så taknemmelig for at have møde så mange nye spændende mennesker, især internationalt.

Jeg kan og vil selv! Parkinson er et appendiks til mig, jeg er ikke et appendiks til Parkinson, jeg har kontrollen. 

Jeg er heldig, trods jeg fik de første symtomer i 2006, men så mange andre har det ikke så nemt som jeg. Parkinsson´s er en kronisk uhelbredelig modbydelig sygdom med mange ansigter. Parkinson´s er ikke en gammelmandssygdom hvor man ryster. 
Parkinson´s rammer rigtig mange under 50år. Jeg var kun 45 år da de første symtomer viste sig. Parkinson’s er noget så modbydeligt med rystelser, stivhed, synkebesvær, ufrivillige bevægelser, nedsat syn, maveproblemer, depressioner, muskelsmerter, frysningers, langsomhed, skiftende læger og store bivirkninger af medicinen, der for øvrigt er udviklet i 1967. Og progressionen fortsætter uanset hvad, der findes ingen helbredelse, heller ikke for mig.
Medicin der har 50 år på bagen, med store bivirkninger, det for stærkt for mig, så jeg afprøver alternativer, men får naturligvis medicin.

Jeg har selvfølgelig min cykel med her til Island. Den er et rigtig rart bekendtskab, hård og træls nogle dag, men erstatter medicin. Den er for mig sammen med boksning tro, håb og kærlighed. Vejen til at holde sig frisk, et bedre funktionsniveau og mindre medicin og jeg tror på motion er medicin, 100%.

På rejsen hertil, har bagskifteren på min cykel fået et lille tryk 16, men det bliver fikset her klokken 10 så jeg kan ud på de Islandske landeveje.
Vi sætter vi cyklen i bilen, henter Chrissy og Andre på deres hotel og smutter ud og svømmer en tur og vender tilbage med et lille skriv om Unity Walk Island.

 

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Public Speaker, Attorney of Law, , Founder of Cure4Parkinson, Cure4parkinsonEvent, DJ RadioParkes, Citycounsil Rudersdal.