Hop til indhold

Sund fornuft, god økonomi og personlig frihed.

 

Vækst – er primært en forudsætning for, at den offentlige sektor kan vokse. Subsidiært at vi undgår deflation dvs. at alle bliver ramt af at investeringer falder i værdi samtidigt forbliver gælden uændret. De Danske virksomheder er i stor stil i dag garderet til, at et relativt deflationært scenario har været tilstanden i Danmark i de senere år.

Velfærd – Ordet har efterhånden helt erstattet ”den offentlige sektor”, da det synes at være langt mere sælgende. Jeg deler ikke opfattelsen af, at en voksende offentlig sektor er lig med mere velfærd. Den offentlige sektor skal være mindre – dels fordi flere penge i borgernes lommer vil skabe en bedre motivation og dynamik – dels fordi kravet til stigende skatter og afgifter vil aftage. Mindre offentlig sektor = mere personlig frihed og oveni penge til overs, der kan blive i borgernes lommer.

Udlicitering – I min kommune indbetaler kommunens borgere
ca. 4 milliarder årligt i skatter og afgifter. Af disse går ca. 1
milliard til kommunal udligning. Den beslutning er taget af
folketinget, og vi kan derfor lokalt ikke gøre noget ved dette.
I praksis betyder dette, at hver gang vi som borgere køber ind
for 100.000 kr. i det kommunale supermarked, så lægger vi
25.000 kr. i garderobepenge og kan herefter købe ind for
75.000 kr. Det burde sige sig selv, at det nok ikke er verdens
bedste indkøbsforening. Til trods for at alle vi kommunalpolitikere ved – eller burde vide – at vi suverænt er det dårligste indkøbstilbud og derfor kun børkoncentrere borgernes penge om kerneydelserne i bedste kvalitet, så byder stort set alle partier ind med ekstra
millionforbrug til nye, og efter min bedste opfattelse, helt
ligegyldige produkter for den brede befolkning.
Lad os få fokus på at blive de bedste til børnepasning, skole
og ældrepleje og fri os fra den ligegyldige kommunale
slikhylde, hvor produkterne kan købes meget billigere alle
andre steder.En kommune fokuseret på kerneydelserne. Det
vil give et bedre produkt og til færre skattepenge. Det er sund
fornuft, det er god økonomi og det er større personlig frihed.

Omprioriteringsbidrag – Igen en helt uforståelig omvej til at beskrive en fælles beslutning stat og kommuner imellem om at begrænse væksten i de kommunale budgetter. Det er ganske begrænset økonomi, der er tale om og lidt prioritering bør kunne løse opgaven.

Flygtninge – er i vid udstrækning et ledelsesproblem. Det har i årtier været sådan, at utroligt få af vores udenlandske gæster er lykkes med at blive selvforsørgende. Vi har altså endnu ikke fået udviklet systemer til at håndtere selvforsørgelsesproblematikken. Start med dette og så vil tilflyttere lige pludselig kunne blive et aktiv for landet og ikke som nu store befolkningsgrupper i parallelkulturer, parkeret uden nogen udsigt til deltagelse i det samfund, de burde være en del af.

Jeg talte i weekenden med en politibetjent. Han og rigtigt mange kollegaer går nu på pension så hurtigt som muligt – De lever og ånder for det job, de har haft i årtier, men kan ikke se sig selv i de systemløsninger, der udfolder sig i etaten i dag. Beslutningen om at gå på pension er således med blødende hjerte, og tanken er da også parallelt med pensioneringen at finde et andet deltidsarbejde, da beslutningen ikke skyldes mental parathed til at lade sig pensionere, men et opgør med systemet.

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!