Hop til indhold

Gratis eller skattefinansieret


Er offentlige ydelser gratis eller skattefinansieret?

Det spørgsmål var sidste punkt på dagsordenen ved onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen i Rudersdal

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan anmode om at få en sag om kommunens anliggender optaget på dagsordenen, og den ret havde Liberal Alliances Elisabeth Ildal benyttet sig af forud for årets sidste møde i kommunalbestyrelsen.

Som det sidste punkt på dagsordenen havde hun nemlig fremsat forslag om, at bestyrelsen stemte om, hvorvidt man i Rudersdal Kommunes annoncering skal bruge ordet ‘gratis’, eller erstatte det med ordet ‘skattefinansieret’.

“I forbindelse med Rudersdal Kommunes annoncering af ‘gratis rygestop-kursus’ reflekteres lidt over udsagnet ‘gratis’. Hvorledes kan det egentlig lykkes kommunen at afholde kurser gratis? Der er jo sædvanligvis intet i denne verden, der er gratis, ej heller når en kommune påtager sig opgaven. Når noget er gratis i en butik, så ved vi jo godt at nogen betaler for, at andre tildeles en ydelse. Således også en kommune. Det må forventes, at det i al væsentlighed er skattefinansierede ydelser, der uddeles som ‘gratis’,” fremgår det af dagsordenen.

Hvad er gratis?

Ordene er fremsat af Elisabeth Ildal, og ifølge hende har en hurtig søgning på kommunens hjemmeside vist, at der cirka 250 gange fremkommer resultater, hvor ordet ‘gratis’ optræder.

“Der synes altså at have indsneget sig en praksis, hvor borgerne stilles i udsigt, at ydelser er frit tilgængelige og måske også fejlagtigt kan få den fornemmelse, at disse gratis ydelser ikke har nogen relevans for vores private- eller kommunale økonomi,” står der i dagsordenen.

Liberal Alliance mener altså, at ordet ‘gratis’ generelt skal erstattes med ordet ‘skattefinansieret’ på kommunens hjemmeside såvel som i fremtidige publikationer.

Synspunktet gav anledning til debat i rådssalen i Holte onsdag aften, hvor blandt andet den generelle betydning af ordet ‘gratis’ blev diskuteret. Samtidig påpegede Lokalistens Mona Madsen, at et spørgsmål som dette måske handlede mere om begrebet ‘framing’, som mange politikere er begyndt at benytte sig af med det formål at påvirke modtagerens måde at se verden på.

Under alle omstændigheder var Elisabeth Ildal det eneste medlem af kommunalbestyrelsen, som stemte for en ændring af ordvalget, og forslaget blev dermed nedstemt.

 

http://rudersdal.lokalavisen.dk/er-offentlige-ydelser-gratis-eller-skattefinansieret-/20151217/ARTIKLER/712219709/1036

 

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!