Hop til indhold

Nej – Grundskylden er uretfærdig og helt skævt fordeltv

I et tidligere epos fra Børsen angående grundskyld anfører ledende økonomer støttet af ledende Venstre-folk at grundskylden er en unik og retfærdig skat. Jeg vil nu – i al stilfærdighed – som politikere ynder at sige,fremføre det synspunkt, at jeg ikke er i nærheden af at være enig. Jeg er som kommunalpolitiker i Rudersdal kommune ikke valgt til at løse alverdens problemer. Jeg er valgt til at løse mine medborgere i kommunens udfordringer bedst muligt og det er i lyset af dette mit indlæg skal læses.

Unik, ja. Den kan jeg følge. Ingen anden skat kan man i øjeblikket være sikker på at inddrive. Utrygheden omkring den aktuelle inddrivelse af ubetalte skatte- og afgiftsrestancer har nået hidtil usete højder og den ansvarlige minister udtaler, at det kan koste på kernevelfærden. Det har i mange år været sådan, at der hvert år afskrives tab på uerholdelige skatte-og afgiftsfordringer i milliardklassen. I sig selv utrygt og hvorfor sælger man ikke disse fordringer til et incassoforetagende, hvis man ikke selv magter at følge op på gældsinddrivelsen?

Det unikke ved grundskylden er, at den til forskel fra al anden gæld i sit udgangspunkt er pantsikret og at man i øvrigt kan føle sig tryg ved, at andre end staten har kreditbedømt skyldnerne. Læg hertil det forhold, at man forudbetaler grundskylden. Unik er grundskylden så sandelig ja.

Men retfærdig da? Aaaaa.. Når en rimeligt beliggende grund i Rudersdal koster ca. 3 gange så meget i skat som en af de bedst beliggende grunde i f.eks. Sønderborg, så synes jeg da godt man kan være usikker på dette udsagn. Når man samtidigt ved, at efter fuld indfasning af grundskylden efter seneste omvurdering, så vil forholdstallet stige således, at tilsvarende grundstykker være mere end 6 gange så dyre i Rudersdal som i Sønderborg. Så bliver man da endnu mere usikker.

I Rudersdal kommune skylder vores pensionister ca. 600 mio. kr. i ejendomsskattelån hos kommunen. Er det mon fordi, det er en specielt gunstig ordning? Hvor meget har pensionisterne i Sønderborg lånt til betaling af ejendomsskatter? Er det fordi pensionisterne føler sig særligt trygge ved at låne penge i Rudersdal kommunes kasse? Er det en bedre forretning i Sønderborg?

I Rudersdal vil det i 2019 være grundejerne i kommunen, der betaler ca. 20% af kommunens udgifter. Man kunne af dette forledes til at tro, at grundejereer en særligt belastende kundegruppe hos det offentlige. Det er nu ikke min oplevelse.

I Liberal Alliance er vil tilhængere af fri konkurrence. Det betyder
naturligvis også fri konkurrence mellem kommuner og det står selvfølgelig enhver frit for at flytte til en anden kommune end Rudersdal, hvis man ønsker dette, men bliver vi nu ved dette med retfærdigheden, så er det sådan, at man i Rudersdal kommune nu har vedtaget et budget for 2016 med en samlet udgiftsramme på ca. 3 mia. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af året på ca. 600.000 kr.. Lægger vi hertil, at der for de kommende år skal spares 150 mio.kr., som man ikke ved, hvor skal komme fra, så synes jeg igen det er stærkt bekymrende, ja nogle ville måske også kalde dette utrygt.

Retfærdigt vil nogle sige. I Rudersdal mangler folk jo ikke noget. Nej,sandt nok, men Rudersdal kommune udnytter ikke længere servicerammen, altså det beløb, der samlet kan benyttes til udgifter. Det er ikke fordi vi ikke vil, men fordi der ikke er penge i kommunekassen til det. Retfærdighed? Tja, hvis udvalgte grupper af befolkningen skal ned med nakken, så kan jeg da godt følge synspunktet.

Nej, grundskylden og dens fordeling er i den nuværende udformning ikke retfærdig og det synes at være på tide at få givet hele skatte- og afgiftsområdet en ordentlig overhaling til gavn og glæde for alle Danskere. Lad os få skabt tryghed for Rudersdals borgere, i særdeleshed kommunens pensionister- og såmænd også for alle øvrige Danskere, der ifølge skatteministeren er truet på kerneydelserne.

Lad os nu få orden i butikken. Det, der foregår i øjeblikket, ligner panik før lukketid, hvor det bare handler om at få penge, hvor der er nogle at hente.

Kolonihave

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!