Hop til indhold

Liberal Alliance er gået fra budgetforhandlingerne

“Kært barn har mange navne” – budgetforslag for Rudersdal Kommune 2016-2019.

“Forventet tab refusionsomlægning” eller “Pulje til modståelse af omprioriteringsbidrag” – Uforståelige navne som dækker over, at det fremlagte budget for Rudersdal Kommune rummer uspecificerede besparelser på 150 mio.kr. ud af et samlet besparelseskrav på 240 mio.kr. Posten kunne have heddet f.eks. “Penge vi ikke ved, hvor vi skal skaffe”. Så kunne alle da forstå, hvad man talte om. Pengene bruges, men ingen ved, hvor de skal komme fra.

Vi kan ikke stemme for at bruge penge, som vi ikke har. Findes besparelserne ikke, er der intet alternativ til skattestigninger – Skattestigninger som Liberal Alliance ikke kan acceptere.

Ejendomsbeskatningen er hjerteblod for Liberal Alliance. Med fortsatte årlige stigninger for den enkelte grundejer i kommunen på i størrelsesorden 2 – 3.000 kr. om året skal der findes kompensation. 600 mio.kr. I lån til kommunal finansiering af ejendomsskatter til vore pensionister taler deres eget sprog. Bliver det kommunen, der ender med at tvangsudsætte vores pensionister?
Kerneydelserne skal prioriteres. I et budget med ufinansierede udgifter, skal alt overflødigt fjernes. Skulle det lykkelige ske, at der igen findes penge til kassen, kan politiske profiludgifter igen tages frem. Undervisning, institutioner og ældrepleje skal prioriteres. I et budget, hvor Rudersdal ikke længere har penge til at udnytte servicerammen, er der i den grad brug for prioriteringer.

I erkendelse af, at der ikke kan samles opbakning til disse synspunkter, kan Liberal Alliance ikke stemme for det nu fremlagte budgetforslag. Tak til vores budgetfolk for et kæmpe arbejde med på kort tid at skulle samle alle indtryk og gennemregne konsekvenser af både kommuneaftale, ændringsforslag og krav til kassebeholdning. Det har nok været ekstra krævende denne gang.

Elisabeth Ildal
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!