Hop til indhold

Sæt vore iværksætter og vores erhvervsliv fri!

Vækst er grundforudsætningen for øget velstand – Vækst i erhvervslivet er forudsætningen for fortsat udvikling af den offentlige sektor – og vore iværksættere er de, som via iderigdom, initiativ og dedikeret indsats er fødekæden til det hele.

Vækst kan ikke skabes af den offentlige sektor. Den offentlige sektor kan handle med erhvervslivet – ikke skabe det.

Sæt vore iværksættere og vores erhvervsliv fri.

Slut med offentlige vækstinitiativer, støtteordninger og anden form for tilnærmet erhvervsmæssig børnehave og legestue og ind med frihed til vore virksomheder.

Lad os få regelsæt, der giver virksomheder mulighed for at konkurrere med vore nabolande på lige vilkår.

Lad os få et uddannelsessystem i verdensklasse – og på alle niveauer. Grundskoler, faguddannelser og lange videregående uddannelser – meget gerne i samarbejde med erhvervslivet, så vi sikrer os de nødvendige kompetencer i de faggrene, der efterspørges. Kvalitet, ikke kvantitet.

Lad os få skatte- og afgiftsregler, der matcher vore udenlandske konkurrenter.

Og lad os hylde de iværksættere og det erhvervsliv, der er forudsætningen for fremtidig velstand i Danmark.

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!