Hop til indhold

Erhverv-, vækst & beskæftigelse 2015 i Rudersdal

Indledning:

Danmark i almindelighed og i vores tilfælde erhvervslivet i særdeleshed har i nu en del år været udfordret af mangel på vækst. Spørgsmålet er, om det er en cyklisk tilstand, altså om vi igen vender tilbage til tidligere tiders tilstand, eller om vi simpelthen har fået et nyt udgangspunkt og skal til at handle efter dette.

Rudersdal Kommune er defineret af en geografisk beliggenhed og i denne beliggenhed ca. 54.000 borgere, som med deres kompetencer definerer kommunens videns- og indtjeningspotentiale. Den arbejdsduelige del af disse borgere er i al væsentlighed beskæftiget i andre kommuner.

Rudersdal Kommune’s erhvervsliv består af detailhandel, håndværk-/produktions- og kontor-/servicevirksomheder. Seneste beskæftigelsesanalyse viser et fald i antallet af arbejdspladser i kommunen på ca. 4.000 i perioden 2008-2012.

COWI’s kortlægning af Rudersdal’s erhvervsområder fra september 2014 peger på, at kommunen både rummer velfungerende erhvervsområder, men også at områder med virksomheder fra alle tre, ovennævnte virksomheds grupper halter gevaldigt. COWI peger endvidere på mangel på – og behov for dialog med kommunens virksomheder.

Rudersdal Kommune har stille og roligt via foreninger, støtteordninger, selvejende institutioner m.v. fået viklet sig ind i en del engagementer, som ikke nødvendigvis er- eller bør være kommunale og som i en del tilfælde konkurrerer direkte med vores lokale næringsliv.

Rudersdal Kommune har ifølge flere kortlægninger fra bl.a. KL og Velfærdskommisionen peger på, at Vi har en betydeligt, uudnyttet potentiale ved et udvidet samarbejde med det private erhvervsliv om løsning af de kommunale opgaver

Dialog

Dialog er gratis. Rudersdal Kommune har et kæmpe potentiale for udvikling af dialogen mellem det lokale erhvervsliv og kommunens politikere/embedsmænd. Vi kan ikke undvære samarbejdet og skal kommunen kunne indrette sig efter behovene for fremtidens erhvervsliv, er dialog livsnerven for alle til at blive klogere. Uden dialog er resten ligegyldigt.

Specialisering

Rudersdal kan ikke være alt for alle. Styrkepositionerne skal dyrkes og det, som ikke kan klare sig eller som mange kan gøre bedre end os, skal vi lade være. Vi skal være de bedste til det, vi allerede er gode til og undgå at blive middelmådigheden højborg.

Adskillelse af kommune og civilsamfund

I flere og flere tilfælde ser vi, at kommunen indgiver sig direkte eller indirekte i projekter, som med de bedste intentioner sender skatteborgerenes penge ind i initiativer, som er i direkte konkurrence med det lokale erhvervsliv. Det kommer i mange forskellige former og bør revurderes. Skal en kommune drive cafe i direkte konkurrence med det lokale erhvervsliv eller skulle man i stedet bruge de samme penge i en iværksætterfond, hvor de samme cafemennesker i stedet med en forretningsplan i hånden kunne låne penge til lokale iværksætterprojekter – til gavn for kommunens borgere, erhvervslivet generelt og selvfølgelig også iværksætterne selv. Det må være slut med kommunalt igangsatte og drevne erhvervsaktiviteter.

Vores erhvervsområder

Bør hurtigst muligt revurderes jf. indstillinger i COWI rapport af september 2014. Rapporten sammenfatter i princippet det, som i årevis har kunnet konstateres med det blotte øje. Tiden går uden at noget er sket. Der er et enormt behov for at få katalyseret igangsætning af en udvikling. Hvad venter vi på?

Udvikling af eksternt samarbejde om kommunale opgaver

Også et område, hvor Rudersdal kommune historisk set har stået relativt stille, og derfor har et betydeligt potentiale på alle områder for at få optimeret og effektiviseret. Igen til gavn for borgerne såvel som dynamikken i systemerne.

Konklusion

Der skal fart på og der skal dialog til, og indsatserne skal fokuseres/koncentreres. Udviklingspotentialet er der og findes i samarbejde. Samarbejde mellem kommune, borgere og lokalt erhvervsliv. Rudersdal Kommune har nogle fantastiske styrkepositioner, men vores nabokommuner har fart på, og vi er i konkurrence. Uden handling bliver vi alle fattigere.

Vi sagde det samme i høsten 2013 – to år er gået, intet har ændret sig.

LIBERAL ALLIANCE RUDERSDAL

Elisabeth Ildal, medlem af kommunalbestyrelsen

21.august 2015

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!