Hop til indhold

Vi skal i dialog med vores erhvervsliv.

I Rudersdal Kommune er vi gode til mange ting. Men der er også ting, vi kan gøre meget bedre.

I den seneste klimaundersøgelse fra Dansk Industri placerer vi os i den absolutte bund når det gælder dialog mellem erhvervsliv, kommune og politikere. Det smager lidt af, at vi på rådhuset er blevet de gamle, sure forældre, der mukker over at børnene aldrig ringer.Vi skal som kommune på bedste vis kunne samarbejde med detailhandel, håndværksvirksomhederne og de øvrige virksomheder i kommunen. Det kræver et meget tættere samarbejde mellem disse grupper og også vi  politikere i Erhvervs-, Vækst- og beskæftigelsesudvalget.
Det er ude i virksomhederne at nøglen til fremtidens erhvervsliv i Rudersdal findes. Vi skal bruge meget mere energi på at få dialogen med erhvervslivet løftet op og initiativerne til dette skal komme fra Rådhuset. Det koster ikke driftsudgifter og det koster ikke investeringer. Der skal bare investeres vilje og tid.
Liberal Alliance vil arbejde for at dette samarbejde intensiveres, således at vi sammen kan blive meget bedre til at det, vi i forvejen er gode til og undgå at spilde ressourcer på satsninger, hvor vi ikke rigtigt har nogle styrkepositioner. Fremtidens erhvervsliv skal ikke defineres af kommunen men understøttes, hvor det giver mening.

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!