Hop til indhold

Liberal Alliances 2025-plan

Liberal Alliances 2025-plan

LA’s 2025-plan blåstemples af Finansministeriet

LA går til valg på en fuldt gennemregnet reformplan for dansk økonomi. En plan, der ifølge Finansministeriet vil øge beskæftigelsen med 124.000 og velstanden med 108 mia. kr. og samtidig sikre alle i arbejde et større rådighedsbeløb (klik her for at se alle beregningerne).

Fire vigtige reformer:

  1. Effektivisering af den offentlige sektor. Vi følger anbefalingerne fra regeringens produktivitetskommission (link til rapporten her). Den viser, at vi kan effektivisere den offentlige sektor med mindst 10 pct. uden at forringe servicen. Vi foreslår, at vi bruger syv år på at gennemføre en forsigtig og gennemtænkt omstilling. Kort fortalt handler det om at luge ud i bureaukratiet og skrue lidt ned for registrering, rapportering og kontrol. Der skal arbejdes smartere i den offentlige sektor, der skal bedrives bedre ledelse, og sygefraværet skal ned. Bruger vi færre ressourcer på bureaukrati, har vi flere ressourcer til varme hænder. På den måde får vi både bedre og billigere velfærd.
  2. Et år senere på pension. Danskerne lever (heldigvis) længere end tidligere, og det skal pensionsalderen naturligvis afspejle. Vi foreslår at hæve pensionsalderen til 68 år, men selvfølgelig skal man kunne få pension tidligere, hvis man er nedslidt eller syg.
  3. Lavere skatter og afgifter. LA vil gennemføre reformer af skattesystemet på flere forskellige områder. For det første skal ingen danskere i arbejde betale skat af de første 7000 kroner, de tjener hver måned. Vi vil fjerne topskatten og registreringsafgiften på biler. Vi vil fastfryse grundskylden. Vi vil lette afgifter på benzin, diesel, varme og strøm. Vi vil sænke momsen på hotel- og restaurationsbranchen, så den kommer på niveau med landene omkring os, og vi vil sænke selskabsskatten til 12,5 pct. Det vil forbedre vilkårene for virksomheder, så det bliver mere attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i Danmark. Samtidig giver det danskerne flere penge på lommen og holder gang i hjulene.
  4. Bedre kernevelfærd. Vi vil sikre velfærdssamfundets overlevelse ved at fokusere på kerneområderne i velfærdssamfundet. Vi vil indføre en højere grad af valgfrihed for danskerne. Vi vil f.eks. introducere en fritvalgsordning, hvor danskerne selv kan vælge mellem offentlige og private tilbud, ikke bare i Danmark men i hele Europa. Samtidig forbedrer vi vilkårene for forældrenes frie valg på skoleområdet. Vi afsætter 26 mia. kr. ekstra til de ældre, og vi afsætter ekstra penge til forskning. I takt med at bureaukratiet svinder, kan der bruges flere ressourcer på kernevelfærd som ældrepleje, børnepasning, hjemmepleje, etc.
#list-style-5538c963ea2d5 ul li:before { font-family:FontAwesome; content: “\\f00c”; color:#12213f }

Her er, hvad Liberal Alliances plan vil betyde i 2025:

  • 124.000 flere i beskæftigelse. Den samlede beskæftigelse vil stige med 124.000. Det er altså effekten efter, at der er taget højde for en mindre offentlig sektor og regeringens egne beskæftigelseseffekter. Vi kan ganske enkelt skabe en meget bedre tilværelse for rigtig mange mennesker.
  • 108 mia. kr. stærkere økonomi. Når flere danskere kommer i arbejde, går det bedre for  Danmark. Finansministeriet har beregnet, at LA’s 2025-plan styrker vores bruttonationalprodukt med 108 mia. kr.. Vi skaber altså et rigere samfund, hvor vi får bedre råd.
  • Et rigere liv til danskerne. Finansministeriets beregninger viser, at LA’s reformplan styrker velstanden for hele Danmark. Selv de 10 pct., der har mindst, vil gennemsnitligt set få et rådighedsbeløb på ca. 7.000 kr. mere om året. En kassedame vil få ca. 20.000 kr., en LO-familie med to lønninger 40.000 kr. og en højtlønnet op til 60.000 kr.Dertil kommer en række andre fordele. Biler kommer til at koste langt mindre. Benzin og diesel bliver billigere. Strøm og varme bliver billigere. Afgiften på mange varer nedsættes. Og det bliver billigere at gå på restaurant, da momsen på hotel- og restaurationsbranchen sænkes til niveauet i vores nabolande. Planen har også fordele for studerende. Der afsættes 800 millioner ekstra til forskning og for studerende vil fribeløbet afskaffes, så man ikke længere modregnes i SU ved erhvervsarbejde.
  • Også for de mest socialt udsatte byder planen på fordele. LA ser kontanthjælp som en midlertidig foranstaltning, og vi vil kæmpe for, at kontanthjælpsmodtagere får lettere ved at komme i arbejde. Vi foreslår blandt andet et ”socialt frikort”, så udsatte kontanthjælpsmodtagere har mulighed for i begrænset omfang at arbejde skattefrit samtidig med, de modtager støtte. Det skaber mulighed for en lille, men væsentlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden ønsker vi en afkriminalisering af stofmisbrug og en række styrkede behandlingstilbud.
#list-style-5538c963ea972 ul li:before { font-family:FontAwesome; content: “\\f00c”; color:#12213f }

Kan man stole på planen?

Selv de bedste planer og beregninger kan ikke tage højde for alting. Vi havde ingen regnemodeller, der kunne forudse, at en global finanskrise ville opstå i 2007. Og der er uden tvivl også ting i denne plan, der vil kræve justering hen ad vejen. Vi påstår ikke, vi har en krystalkugle, hvor vi kan se Danmark om 10 år. Men vi ved, at vi har en fornuftig plan for, hvordan vi kan kickstarte dansk økonomi, skabe mere beskæftigelse og give nye fordele til de fleste danskere. Hvis du mener, det lyder fornuftigt, så støt os ved det kommende valg. Jo flere stemmer vi får, jo mere af denne plan vil vi kunne få gennemført – til gavn for os alle.

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!