Hop til indhold

Stigende grundskyld – En ny topskat eller måske vejen til konkurrenceudsættelse af kommunerne?

Stigende grundskyld – En ny topskat eller måske vejen til konkurrenceudsættelse af kommunerne?

Lad ingen være i tvivl om, at jeg er modstander af den nye beskatningsskrue, der blev landsat med fremsættelsen af ejendomsvurderingen pr. oktober 2011. Borgerne i Storkøbenhavn og Nordsjælland blev via en administrativ justering af vurderingerne pludselig gidseltaget i deres eget hjem. Også landets øvrige ejendomsejere vil selvfølgelig så småt blive berørt, men slet ikke i samme omfang.

Er det en kapitalgevinstbeskatning, vi ser? Nej, det er ikke gevinster ved stigende ejendomsværdier, der beskattes. Er det en forbrugsskat? Nej, det er uden betydning, hvor stort og luksuriøst huset er. Det er grunden, der er beskatningsgrundlaget. Er det så grundens beliggenhed, der er det essentielle? Ja, nu begynder vi måske at nærme os noget. Jamen er det så de mennesker, der bor på ejendommen? Tja, det tror jeg faktisk er den væsentligste faktor for hvorledes justeringen i vurderingerne pr. oktober 2011 kom til verden. Der synes at være en klar tendens til at jo flere mennesker med god indtjening og opsparing i et område, jo højere ejendomsvurdering af grunden (ikke huset. Det er jo grunden, der primært beskattes.)

I erkendelse af af det Danske skattesystem nok har nået sit maksimum, hvad angår beskatning af arbejde på de højest lønnede, flyttes nu den stigende beskatning over på disse menneskers bopæl. Smart, hvis folk bliver boende og meget ubehageligt for de pensionerede naboer, der igennem et langt liv har sparet op til alderdommen i deres hus i tillid til at det at være gældfri er den mest hensigtsmæssige måde at sikre alderdommen på. De er nok desværre ved at få en overraskelse. Alene i Rudersdal kommune har pensionister nu lån for ca. 600 millioner til betaling af ejendomsskat. Tankevækkende at pensionister i min kommune langt overgår alle landets øvrige kommuner i låntagning, til trods for at det er en kommune med gennemsnitligt nogle af landets mest velhavende borgere.

Er det da kun elendighed, der kommer ud af den stigende boligbeskatning ?

Nej, ikke nødvendigvis. Jeg ser meget gerne en øget konkurrenceudsættelse af kommunernes virke. Ikke nødvendigvis fordi kommunerne gør et dårligt arbejde, men først og fremmest for at få det bedste ud af borgernes penge. Nu har konkurrenceudsættelse sædvanligvis været et spørgsmål om, hvorvidt en ydelse skulle udføres af offentligt ansatte eller leveres af en privat virksomhed. Men hvorfor skulle kommune ikke konkurrere med kommune ?

Med de nu meget betragtelige forskelle i ejendomsbeskatningen, som i de kommende år vil blive endnu større, så kunne konsekvensen meget vel blive, at borgerne i langt højere grad end i dag vil afsøge, hvad de enkelte kommuner leverer af ydelser, til hvilke priser og af hvilken kvalitet. Skulle dette blive resultatet, så kan det forhåbentligt føre spændende nytænkning med sig ude i kommunerne.

Skat er grundlæggende et spørgsmål om omfordeling – det var det i hvert fald en gang. Men med det overflødighedshorn af tilbud, som den offentlige sektor i øjeblikket udbyder, så bliver pris/ydelsesforholdet mere og mere vigtigt. Tankevækkende er det, at et voksende antal borgere sender deres børn i privatskole og tegner en sundhedsforsikring. Hvordan stemmer det overens med, at offentlige kerneydelser er sundhed og uddannelse ? Til gengæld kan det offentlige så tilbyde pilates på biblioteket, nye cykelskure ved busholdepladsen og meget andet. Den offentlige sektor er gået fra at være en specialbutik til at være et supermarked – fra at beskæftige sig med at løse borgernes behov til nu at forsøge at skabe disse.

Den stigende grundskyld vil have mindre betydning, jo mere man tjener. Det er jo i princippet en punktafgift. Det har den konsekvens, at den bedst indtjenende del af befolkningen i højere grad end i dag vil kunne afgøre en kommunes fremtid og skæbne. Jeg tror vi vil se en fremtid med mere konkurrence mellem kommunerne indbyrdes. Det hilser jeg meget velkommen.

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!