Hop til indhold

Hvad så, drenge – er det nu, regningen for valgflæsket skal betales?

I Rudersdal Kommune er arbejdet med at fremtage de kommende års budget gået i gang. Liberal Alliance blev ikke ved konstitueringen inviteret med ved bordet i økonomiudvalget og kan derfor nu kun se spændt til fra sidelinjen.

I valgkampen sidste år blev stigningen i ejendomsskatterne for 2014 delvist kompenseret ved en lempelse i indkomstskatten – dette altså hvis ikke ens grund var for stor og dermed dyr og så selvfølgelig under forudsætning af, at husstandsindkomsten udgør et sted i nærheden af et par millioner.

Det blev også fremført at kommunen i de kommende år ville finde besparelser i størrelsesorden 100 mio. dkr. som følge af effektiviseringer.

Jeg ser med spænding frem til de kommende måneders udmeldinger for de næste par års budgetter. Hvor kommer effektiviseringerne? Vil vi også i 2015 og 2016 se en sænkning af indkomstbeskatningen til kompensation af de fortsat stigende ejendomsskatter? Hænger budgettet også sammen på den lange bane – altså længere end de par måneder en valgkamp varer.

Tiden er nu kommet til at Venstre nu skal levere på alle de valgslogans, der i efteråret 2013 var meget svære at overbyde. Der er i kommunalbestyrelsen indgået en bred konstituering der betyder at man med solid opbakning vil kunne gennemføre alle løfterne fra valgkampen. Desværre uden Liberal Alliance, så vores rolle nu og de kommende år vil primært bestå i at fastholde særligt de borgerlige partier med Venstre i spidsen på valgløfterne.

Det jeg naturligvis frygter er, at det bare var snak. At de kommende års fortsat stigende ejendomsbeskatning ikke længere vil blive kompenseret af tilsvarende andre skattelettelser. At de lovede effektiviseringsbesparelser vil forsvinde op i den blå luft og måske endda blive erstattet af enten det modsatte, altså skattestigninger eller som det ofte sker blive bortforklaret med nye undskyldninger om, at det er de store udgifter til kommunal udligning etc. Kort sagt at ”det er de andre’s skyld.”

Jo, vi går et par rigtigt spændende måneder i møde og jeg gælder mig meget til at læse det nye budget, der vil blive forelagt i Kommunalbestyrelsen, hvor jeg som ikke værende medlem af økonomiudvalget første gang stifter bekendtskab med dette. Rigtig god påske til alle.
foto

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!