Hop til indhold

Stigende skatter – en sygdom eller blot et symtom?

Stigende skatter – en sygdom eller blot et symptom ?
Af: Elisabeth Ildal, Lampeager 21, 2950 Vedbæk

Meget taler for, at de kommende måneders kommunale valgkamp kommer til at stå i grundskyldens tegn. Det er i disse uger gået op for de fleste, at underskuddet på de offentlige finanser skal reddes af pensionsopsparingerne og boligejerne. Staten klarer uden den store bevågenhed stramningerne i pensionsbeskatningen mens grundskyldsbeskatningen ender hos de kommunale politikere og det er jo måske mindre belejligt lige nu med et kommunalvalg for døren. De lokalpolitikere, der synes om fremgangsmåden, vil hellere tale om at bruge pengene, mens resten lidt uheldigt fremstår som de nyttige idioter for den siddende regering.

Men er skatten nu i virkeligheden også det, vi primært bør diskutere? Er det det, der er problemet?

Hvis vi nu antager, at vores på de fleste måder fantastiske land i årene 2007-2008 påbegyndte ikke en cyklisk krise, altså den sædvanlige turnus, hvor vi i en periode har brugt for mange penge, men i stedet påbegyndte en strukturel krise, hvor tingene ændrer sig og ikke igen kommer tilbage til de samme mønstre, ja så det det jo ikke nationaløkonomer der anskuer fremtiden efter fortidens modeller men specialister i forandringsledelse, vi har brug for.

Er der noget, vores politiske ledelse i Danmark i hvert fald ikke er overbefolket med, så er det specialister i forandringsledelse. Nationaløkonomer er vi lidt bedre kørende med.

Forandring – hvor kommer det egentligt fra? Jo, efter min bedste overbevisning kommer det desværre for de, der kun har evner for planlægning, fra en uregerlig masse – befolkningen. I mit eget parti, Liberal Alliance, er det en person som Thyra Frank der personificerer disse evner. Hun er et godt eksempel på personen, der konstant søger de rigtige løsninger i stedet for de historisk givne. Det er værd at bemærke, at ildsjæle som Thyra Frank og ligesindede meget sjældent kommer med løsninger, der koster ekstra skattekroner. Løsningerne er sædvanligvis netop udviklet i erkendelse af, at penge er en knap faktor. Det er også værd at bemærke, at der altid er stor folkelig opbakning til disse ildsjæle. Medborgere samles om de gode initiativer og hjælper og bakker op. Der er masser af disse initiativer i lokalsamfundene, i foreninger, i grupper af personer, som får en god ide. Disse mennesker skaber udvikling og forandring.

Regeringen har nu senest fremlagt en socialreform – en oplagt salgssucces – ingen kan være uenige i målene. Indholdet som blandt andet er bedre forhold for hjemløse og socialt udsatte med flere er jo så oplagt, at hvis folk, der tænker og arbejder som Thyra Frank, blev bannerførere for projekterne, så kunne der rejses en hel folkebevægelse. Der findes rigtigt mange dedikerede mennesker, der dagligt arbejder med disse udsatte grupper og gør et fantastisk stykke arbejde. Alligevel bliver reformen uden konkrete eksempler og tiltag præsenteret af Statsministeren og Socialministeren i bureaukratiske vendinger som at “vi har som noget nyt nu sat konkrete mål” osv. – sludder af værste skuffe som ingen fatter og som jo kun helt naturligt kan føre til spørgsmålet – jamen får vi så nogle penge ? Ikke fordi penge er svaret, men fordi der jo ikke er blevet givet nogle andre anvisninger på forbedringer eller forandringer.
Lad os for en gangs skyld i stedet for de sædvanlige teknokratrapporter for eksempel få et oplæg, der består af ti udvalgte, gode historier. Eksempler i historie og billeder og med rigtige mennesker, der beskriver, hvordan tingene kan udvikles og flyttes fra A til B. Fri os fra ministre, der tågeforklarer sig rundt i en spindoktors oplæg og som det er klart for alle landets borgere at ministeren ikke selv evner at uddybe og derfor til bevidstløshed reciterer samme sætning et ubærligt antal gange.

Således kom jeg rundt om mit emne og jeg når frem til at våge det ene øje –
Er stigende skatter en sygdom eller er det blot et symptom på, at vores nuværende ledelse ikke har de fornødne evner til at håndtere de udfordringer vi står over for? Er skatterne blevet tidens nationaløkonomiske lykkepille i Danmark? I vores naboland Sverige er skattetrykket i de seneste år blevet sænket og lige nu arbejdes der med yderligere sænkninger – endda med bred politisk opbakning. I Sverige sygdomsbehandler man i stedet for som i Danmark, at tage en nationaløkonomisk Stesolid i form af forhøjelse af skatter og afgifter.

Bragt i Jyllandsposten den 22. september 2013elisabeth-ildal-la-rudersdal-wp_banner2.jpg

Kategorier

Seneste nyheder

Elisabeth Ildal Se alle

Elisabeth Ildal - Lokalpolitiker, AMBASSADØR & BLOGGER for The World Parkison Coalition 5th World Parkinson Congress Kyoto (WPC2019),Virksomhedsejer, Jurist, Foredragsholder, Coach, #Radioparkies, #Cure4Parkinson, #EPDA, #ParkinsonsM, #unitedforparkinsons - et godt mix!